3 لایه

3laye-4

زیبایی طبیعی همیشه مانند روز اولی که در خانه شما نصب شده اند.
این کفپوش سه لایه برای تمام عمر در کنار شما خواهد بود و هرگز شما را مایوس نخواهد کرد. سه لایه بر روی یکدیگر  از چوب طبیعی تضمین می کند تا بالاترین کارکرد را در طول زمان داشته باشید، حتی در قطعات کفپوش بلند و بسیار ضمانت کافی از چوب هم در مقاومت محصول تاثیر داشته و هم نمایی بالای کار را بسیار عالی کرده است.

Select European Oak

Coffee Brushed Varnished

Millennium

Rustic Chestnut
Hand-planed Worm-eaten
Stained Varnished

Sawn Cutting

Rusticone European Oak
Cannes Varnished

AnticoAsolo

Rustic European Elm
Brushed Oiled

Select Wengè

Brushed Oiled

Rustic European Oak

Brushed Oiled

Select Wengè

Brushed varnished

New Millennium

Rusticone European Oak
Hand-planed
Cenere Stained Varnished

‘500 Onda

Rusticone European Oak
Waxed Oiled White 099