Pantheon
سپتامبر 14, 2016
Clover
سپتامبر 14, 2016

Veronica

ورونیکا، کیفیت را برای شما معنا خواهد کرد.

در این مدل آمیزه ای از ظرافتی چشم نواز و استحکامی بی مانند در تمامی جزئیات، به تصویر کشیده شده است.
خطوط منحنی آن، آرامش و زیبایی طبیعت را به فضای آشپزخانه شما می آورد. اگر به دنبال داشتن فضایی گرم و صمیمی هستید ورونیکا بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

Veronica

01

Veronica

02