Ker
سپتامبر 24, 2016
Creativa
سپتامبر 19, 2016

Maia

جواهری از طرح و نقش برای تزئین حمام از Edone

چوب استفاده شده در این طرح چوب نرم بلوط یا چوب گردو آمریکایی است که کاملا توسط دست ساخته شده اند.
این مدل 3 طرح متفاوت دارد؛ saso،rete و graffiti که اشکال شکیل و خوش فرم چوب را به خوبی نشان می دهد.

Maia

Maia

Maia