Oltre
سپتامبر 14, 2016
Nike
سپتامبر 14, 2016

Giunone

سرویس حمامی با قابلیت نصب بر دیوارکه با اشکالی نرم اما با شکوه طراحی شده است.
قالب پویا و ضروری این سرویس حمام از چوب بازیافتی ساخته شده است. این ماده در برابر نفوذ آب مقاوم است. رنگ استفاده شده بر پایه آب ساخته شده و کاملا غیر سمی است.

Giunone
Giunone