Enea
سپتامبر 14, 2016
adele - island
Adele
آگوست 7, 2016

chrono

طراحی با خطوط کشیده و باریک یادآور شهرنشینی

خطوط بارز به عنوان مشخصه اصلی طرح و برشهای 45 درجه ای مانند اجزای اصلی یه لباس دست دوز، در کنار هم قرار گرفته اند. خطوط ساده استفاه شده در طراحی در واقع جزئی از ساختار گسترده تر و پیچیده این طرح هستند

Chrono
Chrono
Chrono