نتایج مسابقه معماری

به زودی نتایج مسابقه معماری اطلاع رسانی خواهد شد.

با پایان یافتن زمان برگزاری مسابقه معماری دلچه ویتا، مجموعه ای از آثار ارزشمند شما را کنار هم گرد آورده ایم.

ضمن سپاس از همراهی بی نظیرتان، به زودی نتایج مسابقه معماری؛ اطلاع رسانی خواهد شد.