آشپزخانه

LUBE

ساخت آشپزخانه با بهترین کیفیت و استاندارد های ایمنی، همیشه برای Lube با دغدغه ی زیست محیطی همراه بوده است. Lube نه تنها به محیط زیست اهمیت می دهد، بلکه حفاظت از شما نیز اولویت آن است. به همین خاطر صرفا از موادی استفاده می کند که انتشار فرمالدئید بسیار کمی دارد.Lube عاوه بر پایبندی به استاندارد های متعدد و فراوان،به ازای تولید هر سیستم آشپزخانه؛ 50 درخت میکارد تا با جبران آلودگی های ایجاد شده، دین خود را به طبیعت ادا کند. برتری Lube ، اعتماد، تعهد و پایداری آن است.