آثار برگزیده مسابقه معماری

آثار برگزیده

مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا

هدف از برگزاری مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا، ایجاد رقابت سالم میان متخصصین حوزه معماری و رشته های مرتبط و علاقمندان، جهت یافتن راهکارهایی برای ارتقاء سطح طراحی و در عین حال آشنایی این گروه با محصولات متنوع و ویژه شرکت دلچه ویتا و کاربرد این محصولات در رنگها و مدلهای مختلف و از سوی دیگر آشنایی این شرکت با نظرات و سلایق معماران خواهد بودکه تحقق این امر باعث افزایش توانایی این شرکت در تامین نیازها، متناسب با سبک و سلیقه معماران ایران و خدمتگزاری به معماری کشورمان می باشد. امید است با برگزاری این مسابقه نیز همکاری نزدیک تری بین شرکت دلچه ویتا و متخصصین حوزه معماری اتفاق بیافتد .

برنده مقام پنجم

طراح: جناب آقاي بهداد حيدري كاوكاني

برنده مقام چهارم

دفتر آن:
جناب آقاي مجيد رئيس ميرزايي
جناب آقاي علي خوش مهری
و گروه همكاران

برنده مقام سوم

جناب آقاي حسن سلطان پور
جناب آقاي مهدی رسولی
سركار خانم فریبا گودرزی

برنده مقام دوم

جناب آقاي حمیدرضا گذریان

برنده مقام نخست

جناب آقای نیما نیان
جناب آقای محمد بیگلری